Wzrok do policji – jak zostać policjantem z wadą wzroku

Praca w Policji to dla wielu osób spełnienie marzeń, dla innych potrzeba społecznej przynależności i służba dla kraju, a jeszcze inni widzą w tym wyłącznie sposób na stałe wynagrodzenie.

Bez względu na motywację jaka kieruje kandydatami do policyjnej służby, wszyscy oni muszą wykazać się dobrym zdrowiem fizycznymi psychicznym. Testy i badania oblewają setki ludzi, często dlatego że konsultacja okulisty wydawała im się zbędna, a oni przecież doskonale widzą! Nie można samemu ocenić w jakim stopniu się widzi – pomijając brak kompetencji i sprzętu, to przecież wrodzona wada wzroku nie daje szansy kiedykolwiek widzieć normalnie, jaka jest więc skala porównawcza? Wzrok do policji to wyśrubowane parametry, a dopuszczalna wada wzorku do służby w policji wynosi -1 i +3 dioptrii.

Jaka wada wzroku dyskwalifikuje z pracy w policji?

policjant motocyklistaPrzede wszystkim nigdy nie wolno od razu się poddawać: najpierw wizyta u okulisty, badanie okulistyczne i dopiero wtedy wiadomo co można zrobić. Jeśli masz wadę przekraczającą lub nawet zbliżoną do granicznych parametrów MSWiA (po co zostawiać przestrzeń na ewentualne wątpliwości komisji!?), a jednocześnie spełniasz odpowiednie warunki do laserowej operacji oczu, laserowa korekcja wzroku pomoże Ci w zdobyciu wymarzonej pracy.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych

Zabieg laserowej korekcji wzroku jest szybki i bezbolesny, jednak najważniejsze dla kandydatów do policji jest to, że metoda LASIK pozwala oczom szybko się zregenerować, dzięki czemu nawet po fiasku pierwszych testów można przystąpić do niech ponownie już po kilku tygodniach!

Komendant Główny Policji określił następujące terminy i limity przyjęcia do służby w Policji na rok 2015, które przedstawiają się następująco:
2 kwietnia – 400 osób,
2 lipca – 600 osób,
5 października – 600 osób,
2 GRUDNIA – 400 OSÓB,
30 GRUDNIA – 1 000 OSÓB.
NA PODSTAWIE PRZEPROWADZANEJ W 2015 R. CYKLICZNEJ ANALIZY FLUKTUACJI KADR W POLICJI KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI MOŻE DOKONYWAĆ MODYFIKACJI WSKAZANYCH WYŻEJ TERMINÓW I LIMITÓW PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI.