Czym jest stożek rogówki?

Stożek rogówki (łac. Keratoconus) jest  postępującą chorobą o nieznanej przyczynie, która zazwyczaj rozpoczyna się w okresie dojrzewania.

Jest to zwykle dziedziczone zaburzenie rogówki, co oznacza, że około 50% z członków rodziny może je mieć.

Rogówka jest przezierną, zewnętrzną powierzchnią oka, która pozwala na przenikanie światła do wnętrza oka i pomaga w skupianiu się wiązki tego światła na siatkówce – miejscu powstawania obrazu. Rogówka składa się z drobno ułożonych warstw (blaszki) tkanki łącznej zwanej kolagenem. Wiązania te stanowią 90% zawartości substancji rogówki. Wiązania chemiczne (krzyżowe) pomiędzy tymi warstwami są słabsze w rogówce ze stożkiem, co prowadzi do stopniowego rozcieńczania i rozciągania rogówki. Ciśnienie w oku powoduje w rogówce wypukłości do przodu w efekcie czego powstaje nieregularny kształt rogówki, przypominający stożek.

Jeśli został u Ciebie zdiagnozowany stożek rogówki bardzo ważne jest, abyś znalazł się pod opieką specjalisty zajmującego się leczeniem SR i zgłaszał się regularnie na kontrole, aby w razie postępowania choroby móc w odpowiednim czasie zareagować.

We wczesnych stadiach stożka rogówki, można rozważyć aplikację twardych gazoprzepuszczalnych soczewek, które mogą powstrzymać dalszy rozwój choroby. Jednak w przypadku postępowania choroby, należy wybrać leczenie za pomocą sieciowania kolagenu metodą zwaną CROSS LINKING (X-linking).

 

Umów się na kosultację

W Laguna Medical!