Laguna Medical i Dobry Wzrok zawsze są w czołówce innowacji – teraz też sięgają po najnowsze możliwości.

Zabiegi przeciwjaskrowe zakończyły się powodzeniem zarówno śródoperacyjnym, jak też, w na razie krótkim okresie obserwacji pooperacyjnym. U wszystkich pacjentów uzyskaliśmy niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe pomimo odstawienia leków przeciwjaskrowych.dr n. med. Jan Staniewicz i dr n. med. Maciej Gawęcki przeprowadzili pierwszy w Polsce północnej zabieg przeciwjaskrowy XEN Allergan

Wskazaniem do zastosowania tej przeciwjaskrowej techniki operacyjnej jest jaskra otwartego kąta z widocznym beleczkowaniem występująca u pełnoletnich pacjentów, stosujących od 1 do 5 leków obniżających ciśnienie śródgałkowe. Zabieg ten można stosować zarówno u pacjentów z soczewką własną, z pseudosoczewkowością tylną po operacji zaćmy, jak też jako procedurę łączoną z fakoemulsyfikacją u pacjentów z zaćmą.

W czasie kwalifikacji do wszczepu XEN należy wykluczyć pacjentów z jaskrą wąskiego i zamykającego się kąta, pacjentów z neowaskularyzacją tęczówki, aktywnym zapaleniem oka i przydatków oka, pacjentów z przedniokomorowymi soczewkami wewnątrzgałkowymi lub ciałem szklistym w komorze przedniej czy gałką wypełnioną olejem silikonowym.

Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem, liczymy na pytania i służymy radą.

dr n. med. Jan Staniewicz

dr n. med. Maciej Gawęcki

zabiegi przeciwjaskrowe trójmiasto