Jak widzi krótkowidz?

Krótkowidz niewyraźnie widzi obiekty znajdujące się w znacznej odegłości.